آرامش با خدا

خداوندا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم،در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها،تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز...

آرامش...

 

 

 

آرامش نه عاشق بودن است،

نه گرفتن دست هایی ک رهایت میکنند..

نه حرف های عاشقانه و قربان صدقه های چند ثانیه ای...

ارامش حضور خداست،

وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکند...

وقتی ناگفته هایت را بی انکه بگویی میفهمد،

وقتی نیاز نیست برای بودنش التماس کنی!غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری،

وقتی مطمئن باشی با او هرگز تنها نخواهی بود..

ارامش یعنی همین!!!

تو بی هیچ قید و شرطی خدارا داری...

موافقین ۵
زندگی جریان داره ...

راه حل!

 

همانند شبی

که مطمئنید فردایش روز و روشن است

اطمینان داشته باش؛

هیچگاه مشکلات بدون راه حلشان

سر راهتان قرار نمیگیرند...

موافقین ۵
زندگی جریان داره ...

تو پیدایم کن ...

 

خدای من

نمیدانم گاهی کجای دنیا گم ات میکنم

در هیاهوی بازار ...

در خستگی هنگام نماز ...!

در وسوسه های نفس ام ...

… نمیدانم…. اما ، گاهی تو را گم میکنم مثل کودکی که در بازار

دستان مهربان مادرش را رها کرده به تماشای عروسکی مشغول است

بعد میبیند مادرش نیست و هیچ عروسکی او را خوشحال نمیکند ...

به کودکی ام بنگر…

هرچند خودم تو را گم میکنم اما ...

تو پیدایم کن ...

موافقین ۱۷
زندگی جریان داره ...

نزدیک تر به خدا ...

من باید فرود آیم ،

نباید بنشینم ،

سال هاست ، از آن لحظه که پر بر اندامم رویید

و از آشیان ، از بام خانه پرواز کردم

همچنان می پرم. هرگز ننشسته ام ،

و دیگر سری نیز به سوی زمین و به شواد پلید شهرها

و بام های کوتاه خانه ها بر نگرداندم ،

چشم به زمین ندوختم ،

پروازی رو به آسمان ،

در راه افلاک

و هر لحظه دورتر و بالاتر از زمین

و هر لحظه نزدیک تر به خدا !

موافقین ۲۲
زندگی جریان داره ...

دل به خدا بسپار ...


دل به خدا بسپار

که شانه به شانه ات حرکت می کند

و مراقب است از هجوم رگبار ناملایمات.

دل به خدا بسپار

تا آسمان پاک قلبت

ستاره باران شود

و زمین سبز وجودت

گل افشان.

دل به خدا بسپار

که نمو کند شاخه ی کوچک

حقیقت در قلبت

و آنگاه سترگ شود

و به بلندای کوه ها

به پهنای تمامی دشت ها و سرسبزی چمنزارها.

دل به خدا بسپار

تا در نهایت به مهمانی

او روی در ضیافتی بزرگ و باشکوه و جاودان

در سرزمین برین.

دل به خدا بسپار

و تمامی تردیدها را به دور بیفکن...!

موافقین ۲۸
زندگی جریان داره ...