آرامش با خدا

درد و دل با مخاطبی خاص

تو پیدایم کن ...


خدای من

نمیدانم گاهی کجای دنیا گم ات میکنم

در هیاهوی بازار ...

در خستگی هنگام نماز ...!

در وسوسه های نفس ام ...

… نمیدانم…. اما ، گاهی تو را گم میکنم مثل کودکی که در بازار

دستان مهربان مادرش را رها کرده به تماشای عروسکی مشغول است

بعد میبیند مادرش نیست و هیچ عروسکی او را خوشحال نمیکند ...

به کودکی ام بنگر…

هرچند خودم تو را گم میکنم اما ...

تو پیدایم کن ...

موافقین ۸
زندگی جریان داره ...

نزدیک تر به خدا ...

من باید فرود آیم ،

نباید بنشینم ،

سال هاست ، از آن لحظه که پر بر اندامم رویید

و از آشیان ، از بام خانه پرواز کردم

همچنان می پرم. هرگز ننشسته ام ،

و دیگر سری نیز به سوی زمین و به شواد پلید شهرها

و بام های کوتاه خانه ها بر نگرداندم ،

چشم به زمین ندوختم ،

پروازی رو به آسمان ،

در راه افلاک

و هر لحظه دورتر و بالاتر از زمین

و هر لحظه نزدیک تر به خدا !

موافقین ۱۸
زندگی جریان داره ...

دل به خدا بسپار ...


دل به خدا بسپار

که شانه به شانه ات حرکت می کند

و مراقب است از هجوم رگبار ناملایمات.

دل به خدا بسپار

تا آسمان پاک قلبت

ستاره باران شود

و زمین سبز وجودت

گل افشان.

دل به خدا بسپار

که نمو کند شاخه ی کوچک

حقیقت در قلبت

و آنگاه سترگ شود

و به بلندای کوه ها

به پهنای تمامی دشت ها و سرسبزی چمنزارها.

دل به خدا بسپار

تا در نهایت به مهمانی

او روی در ضیافتی بزرگ و باشکوه و جاودان

در سرزمین برین.

دل به خدا بسپار

و تمامی تردیدها را به دور بیفکن...!

موافقین ۲۴
زندگی جریان داره ...

عشق ...


عشق؛ اتفاق نیست

که با آمدن و رفتن ها

از چشم بیافتد

عشق ، تویی !

وجودت که عشق باشد

می بخشی تمامِ مهربانیت را

حالا اینکه بی حرمتی می کنند

با نامِ عشق 

حالا اینکه تفاوتِ آغوش و بوسه هایِ عاشقانه را نمی فهمند ،

حالا اینکه تو عاشق بوده ای و عاشقی کرده ای

و ندیدند ، ...

عشق؛ باز هم همان عشق است

مثلِ خدا

که ما بی مِهر می شویم ...

ما فراموشش می کنیم

ما نمی بینیم دستانِ نوازشگرش را

اما او باز هم خدایی می کند

باز هم دلش برایِ خنده هایِ ما

تنگ می شود ..

موافقین ۱۸
زندگی جریان داره ...

ناامیدی ...


بعضی لحظه ها که غرق ناامیدی میشی

 وقتی فکر میکنی هیچ راهی نیست

 و هیچ کاری ازت برنمیاد

وقتایی که دلت فقط یه دلخوشی میخواد

و یه شادی از ته دل وقتایی که

 حس میکنی توان ادامه دادن نداری

فقط فقط فراموش نکن که خدا همیشه کنارت بوده و هست

که فقط خداست که قدرت مطلقه

پس باهاش حرف بزن دردودل کن 

خدا حتما کمکت میکنه

فقط کاش باور کنیم که خدا تنهامون نذاشته

که جواب دعاهامونو میده 

که فقط خداست که میتونه آرامش رو به دلهامون برگردونه 

نه کسی و چیزی دیگه

.

موافقین ۱۵
زندگی جریان داره ...