آرامش با خدا

درد و دل با مخاطبی خاص

خدا عشق است ...


خداوند عشق است
عشقی که بعد از نفوذ به درون ما ؛
نرم می کند ، ناب می کند ، 
تازه می کند ، بازسازی می کند،
و درون آدمی را دگرگون می کند.
 نیروی اراده ، 
انسان را دگرگون نمی کند
زمان 
انسان را دگرگون نمی کند.
بلکه عشق است که متحول می کند!
زیرا ؛ 
عشق ، خداوند است
و خداوند عشق
موافقین ۱۳
زندگی جریان داره ...

رسیدن به خدا ...


دنیا وسیله ای است

برای رسیدن به خدا...

گاه چنان درگیرش میشویم

که هدف را فراموش میکنیم!

مراقب باش 

زمین یادِ آسمان را از ذهنت میبرد ...

موافقین ۱۴
زندگی جریان داره ...

هیاهوی زندگی ...


در هیاهوی زندگی دریافتم ...

چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت

در حالیکه گویی ایستاده بودم !

 چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد

در حالیکه قصه کودکانه اى بیش نبود !

دریافتم کسی هست که ...

 اگر بخواهد میشود !

 و اگر نخواهد نمی شود !

 به همین سادگی . . 

موافقین ۹
زندگی جریان داره ...

خدا همین جاست ...

http://s9.picofile.com/file/8303799126/khodaa.jpg

خدا همین جاست؛
نیازی به سفر نیست
خدا همان گنجشکی است که
صبح برای تو می خواند ...
خدا در دستان مردی است که
نابینایی را از خیابان رد می کند ...
خدا در اتومبیل پسری است که
مادر پیرش را هر هفته برای درمان به بیمارستان می برد ...
خدا در جمله ی عجب شانسی آوردم است ...
خدا خیلی وقت است که
اسباب کشی کرده و آمده نزدیک من و تو ...
خداوند کلیدهای گنجینه های خویش را
در دستان تو گذاشته است ...
چرا که به تو اجازه داده است که از او بخواهی
پس هرگاه بخواهی می توانی
درهای نعمتش را با دعا بگشایی
و ریزش باران رحمتش را طلب کنی ...
آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ،
راحت تر می خوابند ...
موافقین ۵
زندگی جریان داره ...

تقدیر ...

http://s9.picofile.com/file/8303708226/khodaa.jpg


باور کن ...

در تقدیر هر انسانی

معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده که قطعأ در زندگی،

در زمان مناسب نمایان خواهد شد!

یک شخص خاص

یک اتفاق خاص

یا یک موهبت خاص

منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش، بدون ذره ای تردید!

زندگی درست مثل نقاشی کردن است

خطوط را با امید بکش

اشتباهات را با آرامش پاک کن

قلم مو را در صبر غوطه ور کن

و با عشق رنگ بزن ...

موافقین ۹
زندگی جریان داره ...