آرامش با خدا

درد و دل با مخاطبی خاص

زندگی با خدا


بیایید با خدا زندگی کنیم 

نه اینکه گاهی به او سر بزنیم؛ 

تا با کسی زندگی نکنی نمی‌توانی او را بشناسی 

وبا او انس بگیری!

اگر مدتی شب و روز با کسی زندگی کنی

به او انس خواهی گرفت، 

اگر با خدا انس پیدا کنی 

شدیدا به او علاقمند می‌شوی،

خدا تنها انیسی است که 

مانوس خود را هرگز تنها نمی‌گذارد


موافقین ۱۸
زندگی جریان داره ...

قصه عشق ...


سر بر شانه خدا بگذار

تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند

که نه از دوزخ بترسی

و نه از بهشت به رقص درآیی

قصه عشق انسان بودن ماست ...

موافقین ۱۰
زندگی جریان داره ...

دلِ بی مشتری


دلم را سپردم به بنگاه دنیا

وهی اگهی دادم به اینجا و انجا

و هر روز برای دلم مشتری امد و رفت

و هی این و ان سرسری امد و رفت

ولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد

دلم قفل بود کسی قفل قلب مرا وا نکرد

یکی گفت : چرا این اتاق پر از دود و آه است!

یکی گفت : چه دیوارهایش سیاه است!

یکی گفت : چرا نور اینجا کم است؟!

و ان دیگری گفت : و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است!

و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتری

و من تازه آن وقت گفتم : خدایا تو قلب مرا می خری؟

و فردای آن روز خدا امد و توی قلبم نشست

و در را به روی همه پشت خود بست!

موافقین ۱۲
زندگی جریان داره ...

حال دلم ...


ای آرامش مطلق!

دلم تو را می خواهد ،

 همین کنار ، نزدیک نزدیک ، بی ترس فرداها..

دلم می خواهد تنها تو را نفس بکشد

دلم تویی را میخواهد که مصفایش کنی

من؛ هنوز شبیه خودم هستم

پس به حرمت تمام عاشقانه ها

حال دلم را خوب کن ...

حواست را پرت آرزوهایم کن

دیر که جواب می دهی نگران می شوم ،

 نگران بی خودی های زندگی...

ای گرمترین مأمن

مرا چنان در آغوش بگیر

که حتی لحظه ها هم جرات گذشتن نکنند.

موافقین ۱۲
زندگی جریان داره ...

محتاج نگاه ...


خدایا

فقط تو میدونی 

ته دلمون چی میگذره ...

فقط تو هستی که 

میدونی چه حالی داریم ...

فقط تو هستی که 

میتونی کمکمون کنی که کم نیاریم ...

که بایستیم و باور کنیم

توکل و اعتماد به خودت رو ...

خدایا لحظه هایی که دلم میگیره نگاهم کن

خدایا محتاج نگاه لطفتم

الهی و ربی من لی غیرک ...

موافقین ۸
زندگی جریان داره ...