بعضی لحظه ها که غرق ناامیدی میشی

 وقتی فکر میکنی هیچ راهی نیست

 و هیچ کاری ازت برنمیاد

وقتایی که دلت فقط یه دلخوشی میخواد

و یه شادی از ته دل وقتایی که

 حس میکنی توان ادامه دادن نداری

فقط فقط فراموش نکن که خدا همیشه کنارت بوده و هست

که فقط خداست که قدرت مطلقه

پس باهاش حرف بزن دردودل کن 

خدا حتما کمکت میکنه

فقط کاش باور کنیم که خدا تنهامون نذاشته

که جواب دعاهامونو میده 

که فقط خداست که میتونه آرامش رو به دلهامون برگردونه 

نه کسی و چیزی دیگه

.